Zmiana nazwy ulicy i notka biograficzna o jej patronie

Zmiana nazwy ulicy, przy której mieści się Szkoła Podstawowa nr 16.

(zdj. Gazeta Pomorska, reprodukcja[JB} , D. Fijałkowski)

Zmiana numeru porządkowego z ul. Jacewskiej 93b na numer przy ul. Zygmunta Kurka 16 nastąpiła z urzędu na podstawie uchwały nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy, która weszła w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym z 2011 roku Nr 65, poz. 450, tj. 30 marca 2011r.
Notka biograficzna na temat Zygmunta Kurka,
 patrona ulicy, przy której mieści się nasza szkoła

  Zygmunt Kurek urodził się 21 marca 1911 roku w Niemczech, w Tribsees koło Stralsundu w Meklemburgii, w polskiej rodzinie Wojciecha i Marty z domu Gutschow. W  1920 roku wraz z rodziną przybył do Inowrocławia, podejmując naukę w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza. Następnie ukończył seminarium Nauczycielskie w Wągrowcu, a przez dwa kolejne lata był praktykantem w szkołach powszechnych powiatu inowrocławskiego. W 1936 roku przeprowadził się do Wolnego Miasta Gdańska, gdzie pracował w dziale propagandy gdańskiego Biura Macierzy Szkolnej. W 1937 roku został kierownikiem szkoły w Trąbkach Wielkich.

  Prowadził aktywną działalność kulturalno-oświatową. Działał w harcerstwie, organizował kursy haftu i szycia, kierował chórem i amatorskim zespołem teatralnym, a przede wszystkim angażował się w nauczanie polskich dzieci oraz krzewienie czytelnictwa i kultury polskiej, za co dwukrotnie był aresztowany i sądzony.
  W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu karabinów maszynowych; brał udział w bitwie nad Bzurą. Od 19 września 1939 roku do końca wojny był więziony w obozie jenieckim.
  W 1947 roku wrócił do Inowrocławia. W latach 1953-1972 pracował jako podinspektor szkolny w powiecie inowrocławskim. Wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej utworzył 50 Uniwersytetów Powszechnych, organizował licea dla pracujących      i szkolnictwo rolnicze.
  Z. Kurek był aktywnym działaczem i zasłużonym dla ziemi kujawskiej regionalistą. Był założycielem i do 1986 roku wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Od 1963 roku stał na czele Amatorskiego Klubu Filmowego „Piast”. Dokumentował kujawski folklor oraz popularyzował historię lokalną poprzez liczne prelekcje i spotkania z młodzieżą.
  Zmarł 4 grudnia 1989 roku. Za swoją działalność pedagogiczną, wychowawczą i kulturalno-oświatową został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużonego Działacza Kultury oraz pośmiertnie Medalem Rodła.
Skip to content