Zebrania z rodzicami

Dnia 13 września odbędą się zebrania z rodzicami według poniższego harmonogramu.

 
Klasy I-III godzina 17:30 – 18:30
(nauczyciele pełnią dyżur od 16:30 do 17:30 i od 18:30 do 19:30
 
Ia    wychowawca p. Beata Gronczyńska  sala nr 9
II a wychowawca p.Jolanta Prejzendanc-Rogalska  sala nr 7
II b wychowawca p.Beata Ziarnek sala nr 3
II c wychowawca p. Mariola Gapińska sala nr 10
III a wychowawca p. Małgorzata Niewiadomska sala nr 6
III b wychowawca p. Irena Matykiewicz sala nr 8
III c wychowawca p. Joanna Senska sala nr 5
Klasy IV-VI godzina 16:30 – 17:30
(nauczyciele pełnią dyżur w godzinach od 17:30 do 19:30)
 IV a wychowawca p. Anna Manerowska sala nr 5
 IV b wychowawca p. Maria Syczyło sala nr 8
 V a wychowawca p. Renata Stasiak sala nr 4
 V b wychowawca p. Tamara Zych sala nr 3
 V c wychowawca  p. Daria Borkowska  sala nr 2
 VI a wychowawca  p. Waldemar Szafrański sala nr 10
 VI b wychowawca p. Kinga Hałas sala nr 7
 VI c wychowawca p. Agnieszka Siwińska sala nr 6
 
 
 
Nauczyciele pełniący dyżur od godziny 16.30 do 19.30
Wojciech Helak – gabinet dyrektora
Iwona Drajer – gabinet dyrektora
Katechetki – pokój nauczycielski
Krzysztof Pietrzak – pokój nauczycielski
Waldemar Kwiatkowski – pokój nauczycielski
Agnieszka Siwińska – świetlica
Anna Balcerowska – biblioteka
Maria Syczyło – gabinet pedagoga (od 17:30)
Skip to content