„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”
Jan Paweł II
„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.”
Jan Paweł II
„Dłonie są krajobrazem serca.”
Jan Paweł II
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
Jan Paweł II
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
Jan Paweł II
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
Jan Paweł II
Międzyszkolny Zespołowy Konkurs z Języka Angielskiego dla klas II – III
26 lutego 2013

Regulamin Międzyszkolnego Zespołowego Konkursu z Języka Angielskiego dla klas II – III

 
 
 
Międzyszkolny Zespołowy Konkurs
z Języka Angielskiego
„English Zone”
dla klas II i III szkoły podstawowej.

 
 
 
 
Regulamin

Cele konkursu
– Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
– Doskonalenie znajomości języka angielskiego
– Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

Organizator
Organizatorem Międzyszkolnego Zespołowego Konkursu z Języka Angielskiego   „English Zone” jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.

Warunkiuczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy II i III szkoły podstawowej  z Inowrocławia.

Zakresprogramowy
Zadania konkursowe obejmować będą:
* Materiał nauczany na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach I-III

Zasady i przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów: etap szkolny (eliminacje) oraz międzyszkolny. 

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów, w tym kapitana drużyny, tworzących zespół reprezentujący daną szkołę należy przesłać faxem 52 3574180 lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2015r.

Etap II
Finał konkursu odbędzie się dnia 19 marca 2015r. o godz. 14.00

w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II ul. Zygmunta Kurka 16 w Inowrocławiu .Czas trwania tej części konkursu wraz z wręczeniem nagród to około 90 minut. Uczniowie powinni przynieść: klej, kredki, przybory do pisania. Etap finałowy będzie miał formę quizu. W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. Uczniowie pracują w zespołach, rozwiązują kolejno zadania i gromadzą punkty. Reprezentacja szkoły, która zgromadzi najwyższą liczbę punktów wygrywa.
 
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizator konkursu przewiduje nagrodzenie trzech najlepszych drużyn w mieście. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. 

Jury
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury

w składzie nauczycieli uczących w szkołach zgłoszonych do konkursu.

Postanowieniakońcowe
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej http://sp16.eu   Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie
p. Beata Gronczyńska pod nr tel. 668-433-675. Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o dostarczenie wypełnionych druków zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku podpisanych przez rodziców uczniów biorących udział w  konkursie.
karta zgłoszeniowa (plik nr 1)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik nr 2)
Czytaj więcej...
11 września 2015
HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2018/2019
4 marca 2013
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Pawła II
88-100 Inowrocławiu
ul. Zygmunta Kurka 16
tel./fax: 52 357 41 80
fax: 52 354 02 55
tel. kom.: 600 165 505
www.sp16.eu
sekretariat@sp16.eu
start  |   szkoła  |   historia  |   wydarzenia  |   uroczystości  |   konkursy  |   sport  |   galeria  |   kontakt
Copyright 2012 © Szkoła Podstawowa nr 16 w Inowrocławiu
Projekt graficzny em-studio.pl Inowroclaw
liczba osób Online: 37
dzisiejsze odwiedziny: 1141
wszystkie wizyty: 452066