Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:
 – popularyzacja poezji i prozy religijnej w naszym regionie
 – doskonalenie kultury żywego słowa
 – kształtowanie postaw uczniów i uwrażliwienie na wartości ogólnoludzkie

    2. Organizator:
 – organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

    3. Miejsce i termin imprezy:
 – przesłuchanie uczestników odbędzie się
   19.10.2019 r. o godz. 1000 
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II  
w Inowrocławiu

    4. Warunki uczestnictwa w Konkursie Poezji Religijnej:
 – na konkurs należy przysłać po dwóch uczestników ze szkoły podstawowej w grupach wiekowych:                                                                      
 uczniowie klas I – III
uczniowie IV –VI,
uczniowie klas VII – VIII 
każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki o tematyce religijnej (czas prezentacji nie powinien przekroczyć trzech minut).  Organizatorzy zachęcają do prezentacji poezji Karola Wojtyły.
– nadesłanie zgłoszeń w terminie 11.10.2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Zygmunta Kurka 16
88-100 Inowrocław
tel.52 3574180
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

5. Kryteria oceny uczestników:
– interpretacja tekstu
– interpretacja głosowa
– dykcja, czystość wymowy

    6. Nagrody:
 – uczniowie będą nagradzani w  grupach wiekowych

   7. Jury:
 – przewodniczącym jury będzie polonista SP nr 16
 – członkami będą nauczyciele specjaliści zaproponowani przez organizatorów

Skip to content