„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”
Jan Paweł II
„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.”
Jan Paweł II
„Dłonie są krajobrazem serca.”
Jan Paweł II
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
Jan Paweł II
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
Jan Paweł II
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
Jan Paweł II
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej
4 marca 2013

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:
 – popularyzacja poezji i prozy religijnej w naszym regionie
 – doskonalenie kultury żywego słowa
 – kształtowanie postaw uczniów i uwrażliwienie na wartości ogólnoludzkie

    2. Organizator:
 – organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu

    3. Miejsce i termin imprezy:
 – przesłuchanie uczestników odbędzie się
   19.10.2019 r. o godz. 1000 
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II  
w Inowrocławiu

    4. Warunki uczestnictwa w Konkursie Poezji Religijnej:
 – na konkurs należy przysłać po dwóch uczestników ze szkoły podstawowej w grupach wiekowych:                                                                      
 uczniowie klas I – III
uczniowie IV –VI,
uczniowie klas VII – VIII 
każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki o tematyce religijnej (czas prezentacji nie powinien przekroczyć trzech minut).  Organizatorzy zachęcają do prezentacji poezji Karola Wojtyły.
– nadesłanie zgłoszeń w terminie 11.10.2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Zygmunta Kurka 16
88-100 Inowrocław
tel.52 3574180
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

5. Kryteria oceny uczestników:
– interpretacja tekstu
– interpretacja głosowa
– dykcja, czystość wymowy

    6. Nagrody:
 – uczniowie będą nagradzani w  grupach wiekowych

   7. Jury:
 – przewodniczącym jury będzie polonista SP nr 16
 – członkami będą nauczyciele specjaliści zaproponowani przez organizatorów

Czytaj więcej...
11 września 2015
HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2020/2021
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Pawła II
88-100 Inowrocławiu
ul. Zygmunta Kurka 16
tel./fax: 52 357 41 80
fax: 52 354 02 55
tel. kom.: 600 165 505
www.sp16.eu
sekretariat@sp16.eu
start  |   szkoła  |   historia  |   wydarzenia  |   uroczystości  |   konkursy  |   sport  |   galeria  |   kontakt
Copyright 2012 © Szkoła Podstawowa nr 16 w Inowrocławiu
Projekt graficzny em-studio.pl Inowroclaw
liczba osób Online: 56
dzisiejsze odwiedziny: 180
wszystkie wizyty: 544099