Zapisy dzieci do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu w roku 2014/2015

1. Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje rodziców dzieci 6-letnich (urodzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.) i 7-letnich (urodzonych w 2007 r.), że w dniach od 3 do 31 marca 2014 roku odbywać się będą zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Sekretariat szkoły będzie czynny dla rodziców w godzinach 8:00 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek) i 9:30 – 15:30 (wtorek, piątek). W dniach 25-27 marca br. zostaje wydłużony czas pracy sekretariatu szkoły, który czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.30. Ponadto po spotkaniu z Dyrektorem w czasie dnia otwartego (20.03.2014. godzina 16:30) będzie możliwość zapisania dziecka do szkoły. Uwaga! Kolejność składanych wniosków nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.

2. Do szkół podstawowych uczniowie przyjmowani są z urzędu na podstawie danych z ewidencji ludności zgodnie z obwodem szkoły.

3. Rodzice mogą zapisywać dzieci spoza obwodu, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami oraz uzyskają zgodę Dyrektora Szkoły.

4. Wykaz ulic należących do obwodu szkoły:

Błonie, Bolesława Krzywoustego nr 17, 17a, 17b, Bursztynowa, Dąbrówki, Długa odnr 1-12, oraz 16, 18, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 28, 32a, Glinki, Jacewska od nr 44, Zygmunta Kurka, Kruszańska, Okrężek, Osiedle Okrężek, Rogowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nr parzyste), Św. Ducha od nr 99, Władysława Hermana, Jerzego Wróblewskiego

 

5. Zapisów dokonują osobiście w sekretariacie szkoły rodzice (prawni  opiekunowie) na podstawie dowodów osobistych.

6. Rodzice dzieci z obwodu wypełniają tylko kartę „Zgłoszenie dziecka
z obwodu”, a rodzice dziecka spoza obwodu wypełniają kartę „Wniosek
o przyjęcie dziecka spoza obwodu”, do której dołączają pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem. Wnioski można pobrać ze strony www. szkoły lub w sekretariacie.

7. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadzane jest przez komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły na podstawie kryteriów zawartych w Statucie.

8. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 
Nazwa etapu
Data od
Data do
Przyjmowanie zgłoszeń z obwodu i wniosków spoza obwodu.

2014-03-03
2014-03-31
Zawiadomienie przez dyrektorów szkół, w których złożono formularze o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły, dyrektorów właściwych szkół obwodowych o uczniach ubiegających się o przyjęcie w ich szkołach.

2014-04-02
2014-04-04
Weryfikacja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, a niezgłoszonych w wymaganym terminie.

2014-04-02
2014-04-30

Ogłoszenie list przyjętych z obwodu szkoły.

2014-05-09
2014-05-09
Przeprowadzenie  rekrutacji uzupełniającej jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2014-05-12
2014-05-28
Publikacja wyników  rekrutacji (w tym uzupełniającej) z podziałem uczniów na klasy.

2014-05-30
2014-05-30
Skip to content