„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”
Jan Paweł II
„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.”
Jan Paweł II
„Dłonie są krajobrazem serca.”
Jan Paweł II
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
Jan Paweł II
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
Jan Paweł II
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
Jan Paweł II
Zapisy dzieci do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu w roku 2014/2015
3 marca 2014

1. Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje rodziców dzieci 6-letnich (urodzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.) i 7-letnich (urodzonych w 2007 r.), że w dniach od 3 do 31 marca 2014 roku odbywać się będą zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Sekretariat szkoły będzie czynny dla rodziców w godzinach 8:00 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek) i 9:30 – 15:30 (wtorek, piątek). W dniach 25-27 marca br. zostaje wydłużony czas pracy sekretariatu szkoły, który czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.30. Ponadto po spotkaniu z Dyrektorem w czasie dnia otwartego (20.03.2014. godzina 16:30) będzie możliwość zapisania dziecka do szkoły. Uwaga! Kolejność składanych wniosków nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.

2. Do szkół podstawowych uczniowie przyjmowani są z urzędu na podstawie danych z ewidencji ludności zgodnie z obwodem szkoły.

3. Rodzice mogą zapisywać dzieci spoza obwodu, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami oraz uzyskają zgodę Dyrektora Szkoły.

4. Wykaz ulic należących do obwodu szkoły:

Błonie, Bolesława Krzywoustego nr 17, 17a, 17b, Bursztynowa, Dąbrówki, Długa odnr 1-12, oraz 16, 18, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 28, 32a, Glinki, Jacewska od nr 44, Zygmunta Kurka, Kruszańska, Okrężek, Osiedle Okrężek, Rogowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nr parzyste), Św. Ducha od nr 99, Władysława Hermana, Jerzego Wróblewskiego

 
5. Zapisów dokonują osobiście w sekretariacie szkoły rodzice (prawni  opiekunowie) na podstawie dowodów osobistych.

6. Rodzice dzieci z obwodu wypełniają tylko kartę „Zgłoszenie dziecka
z obwodu”, a rodzice dziecka spoza obwodu wypełniają kartę „Wniosek
o przyjęcie dziecka spoza obwodu”, do której dołączają pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem. Wnioski można pobrać ze strony www. szkoły lub w sekretariacie.

7. Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadzane jest przez komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły na podstawie kryteriów zawartych w Statucie.

8. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 
Nazwa etapu
Data od
Data do
Przyjmowanie zgłoszeń z obwodu i wniosków spoza obwodu.

2014-03-03
2014-03-31
Zawiadomienie przez dyrektorów szkół, w których złożono formularze o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły, dyrektorów właściwych szkół obwodowych o uczniach ubiegających się o przyjęcie w ich szkołach.

2014-04-02
2014-04-04
Weryfikacja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, a niezgłoszonych w wymaganym terminie.

2014-04-02
2014-04-30

Ogłoszenie list przyjętych z obwodu szkoły.

2014-05-09
2014-05-09
Przeprowadzenie  rekrutacji uzupełniającej jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2014-05-12
2014-05-28
Publikacja wyników  rekrutacji (w tym uzupełniającej) z podziałem uczniów na klasy.

2014-05-30
2014-05-30
Czytaj więcej...
2 tygodnie temu
Wojewódzkie sukcesy naszych uzdolnionych uczniów
5 września 2020
Informacja dot. dziennika elektronicznego
4 września 2020
Ważne!
25 sierpnia 2020
Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodziców
25 sierpnia 2020
Bezpieczny powrót do szkół 10 zasad dla ucznia
26 czerwca 2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca 2020
Wakacyjne życzenia
24 czerwca 2020
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021
23 czerwca 2020
Wyprawka pierwszoklasisty
23 czerwca 2020
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Pawła II
88-100 Inowrocławiu
ul. Zygmunta Kurka 16
tel./fax: 52 357 41 80
fax: 52 354 02 55
tel. kom.: 600 165 505
www.sp16.eu
sekretariat@sp16.eu
start  |   szkoła  |   historia  |   wydarzenia  |   uroczystości  |   konkursy  |   sport  |   galeria  |   kontakt
Copyright 2012 © Szkoła Podstawowa nr 16 w Inowrocławiu
Projekt graficzny em-studio.pl Inowroclaw
liczba osób Online: 89
dzisiejsze odwiedziny: 135
wszystkie wizyty: 521975