X Jubileuszowy Sejmik Uczniowski

Dnia 14 maja 2015 r. nasza szkoła brała udział w X Jubileuszowym Sejmiku Uczniowskim organizowanym przez Gimnazjum nr 3.

Hasłem przedsięwzięcia były Blaski i cienie demokracji. W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Zastępcą Prezydenta Miasta Inowrocławia – panem Wojciechem Piniewskim oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej – panem Tomaszem Marcinkowskim. Swoją obecnością zaszczycili również: Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury – pani Elżbieta Jardanowska, Komendant Powiatowy Policji – pan Mirosław Elszkowski, Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Stępień, a także dyrektorzy i młodzież inowrocławskich szkół podstawowych, wraz ze swoimi nauczycielami. W uroczystości wzięła udział także społeczność gimnazjum z Panem Dyrektorem Pawłem Błaszakiem.
W czasie uroczystości nagrodzeni zostali finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych – matematycznego i języka angielskiego – uczniowie inowrocławskich szkół podstawowych. Reprezentanci naszej szkoły w składzie Oskar  Bidas (klasa VIa), Cyprian Osiński (kl. VIa) oraz Filip Rychwicki (kl. VIa) odebrali dyplom i nagrody za zdobycie wyróżnienia w konkursie matematycznym Burza mózgów.
Skip to content