Polonistyczny sukces Tomka

Tomasz Bukowski – uczeń klasy VI a po zmaganiach na etapie szkolnym i rejonowym w Przedmiotowym Konkursie z Języka Polskiego pod patronatem Kuratorium Oświaty zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Przed Tomkiem dalszy ciąg przygotowań m.in. czytanie obowiązujących lektur na tym etapie, a także zgłębianie wiedzy z zakresu teorii literatury w związku z odbiorem tekstów kultury, czytaniem ze zrozumieniem; również redagowanie dłuższej formy wypowiedzi pisemnej na temat, z troską o kompozycję, sprawność stylistyczną i poprawność wypowiedzi.
 
Życzymy powodzenia!
                                                                                                                
Skip to content