Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19 czerwca 2019 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.  Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, które wręczył pan dyrektor Wojciech Helak.

Rodzice tych uczniów odebrali listy gratulacyjne. W tym roku mury naszej szkoły opuścili ósmoklasiści, którzy pożegnali się ze szkołą podstawową. Rodzicom uczniów klas ósmych, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły średnią powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie Dyrektor przekazał listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Inowrocławia – pana Ryszarda Brejzy. Uczniami z tak wspaniałymi wynikami byli uczniowie: Mateusz Gryla VIII a, Mikołaj Noga VIII  a, Marianna Kiestrzyn VIII b, Szymon Sobczak VIII b, Oliwia Wesołowska VIII b, Michalina Szczepaniak VIII c, Klaudia Tochman VIII c i Dominika Martyńska VIII c. Pamiątkowe statuetki dla najlepszego absolwenta otrzymały trzy uczennice z najwyższą średnią ocen: Marianna Kiestrzyn VIII b, Michalina Szczepaniak i Klaudia Tochman z kl. VIII c. Absolwenci przygotowali piękne podziękowanie dla wszystkich pracowników szkoły, śpiewem pożegnali wszystkich zebranych. Natomiast uczniowie klas VII przygotowali dla Absolwentów niespodziankę w postaci pięknych kart z życzeniami i pożegnaniem. Na zakończenie dla uczniów klas najstarszych czekał pyszny tort przygotowany przez Radę Rodziców. Podczas uroczystości Dyrektor podziękował również Rodzicom, którzy w szczególny sposób wspierali naszą szkołę w ciągu minionego roku szkolnego, a także pani Aldonie Dunat – Gryli – wieloletniemu skarbnikowi oraz pani Sylwii Wesołowskiej  – przewodniczącej Rady Rodziców za wieloletnią pracę w Radzie Rodziców.

[photo_gallery]

Skip to content