Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Dnia 24 czerwca 2022 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, które wręczył pan dyrektor Wojciech Helak. Rodzice tych uczniów odebrali listy gratulacyjne. W tym roku mury naszej szkoły opuścili ósmoklasiści, którzy pożegnali się ze szkołą podstawową. Rodzicom uczniów klas ósmych, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły średnią powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie Dyrektor przekazał listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Inowrocławia – pana Ryszarda Brejzy. Pamiątkową statuetkę dla najlepszej absolwentki otrzymała uczennica klasy VIII a Zuzanna Jankowska ze średnią 5,78. Absolwenci przygotowali piękne podziękowanie dla wszystkich pracowników szkoły, śpiewem pożegnali wszystkich zebranych. Na zakończenie dla uczniów klas najstarszych czekał pyszny tort przygotowany przez Radę Rodziców. Podczas uroczystości Dyrektor podziękował również Rodzicom, którzy w szczególny sposób wspierali naszą szkołę w ciągu minionego roku szkolnego, pożegnał również panią Mariolę Dudek-Łój przewodniczącą Rady Rodziców dziękując za wieloletnią współpracę.

Skip to content