Święto Szkoły

23 maja jest dla Szkoły Podstawowej nr 16 dniem wyjątkowym.

W tym właśnie dniu, jak co roku, nasza szkoła uroczyście obchodziła 6. rocznicę nadania imienia Jana Pawła II. Pierwszą część uroczystości stanowił konkurs plastyczny, podczas którego nasi uczniowie wykonali piękne prace o następującej tematyce:
Klasy III – „Życie Jana Pawła II”
Klasy IV – „Droga Jana Pawła II do świętości”
Klasy V – „Drogowskazy Jana Pawła II”
Najmłodsi i najstarsi uczniowie szkoły obejrzeli film religijny: Pierwszaki – „Jan Paweł II – historia papieża Polaka”, a klasy VI – „JP II. Szukałem was” oraz „JP II. Nie lękajcie się”. Klasy II natomiast udały się wraz z wychowawcami pod pomnik Jana Pawła II, by tam oddać cześć naszemu Patronowi.
       

W tym szczególnym dniu naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością ks. biskup Bogdan Wojtuś, ks. dziekan Marek Kowalczyk, sekretarz biskupa – ks. dr Franciszek Jabłoński oraz proboszcz kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – ks. Leszek Kaczmarek. Dla naszych szacownych gości uczniowie przygotowali program artystyczny pt. „Wspomnienia kawiarenkowe”, który uświetnił występ szkolnego chórku. Część artystyczną rozpoczął słowami powitania Dyrektor Szkoły Wojciech Helak, natomiast po przedstawieniu swe słowo skierował do uczniów ks. biskup Bogdan Wojtuś.

         Ten podniosły dla szkoły dzień zakończył się spotkaniem gości z nauczycielami, podczas którego nie zabrakło dobrej atmosfery, miłej rozmowy, a także chwil refleksji i zadumy.
Skip to content