Informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu na rok szkolny 2024/2025

                                                                                                                 

                                                                                                                  Szanowni Rodzice

            Nasza szkoła to parterowy budynek bez barier architektonicznych, do której można dojechać zarówno od ul. Zygmunta Kurka, jak również od ul. Okrężek, gdzie zlokalizowany jest parking dla rodziców. Teren dostępny dla uczniów zajmuje 1,5 ha, na którym znajdują się między innymi: boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, duży plac zabaw, miasteczko rowerowe, profesjonalna bieżnia, dużo terenów zielonych.

            Zatrudniamy sprawdzoną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Uczniowie nie są anonimowi, czują się w naszej szkole bezpiecznie, a klasy są mało liczne. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów.  Mogą liczyć na wsparcie specjalistów na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych,  wyrównawczych, emocjonalno-społecznych. Mają także zapewnioną pomoc i wsparcie  przez pedagoga szkolnego. O wysokich wynikach nauczania świadczą liczne sukcesy naszych uczniów w konkursach szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego oraz bardzo dobre wyniki na egzaminach ósmoklasisty. Dla najmłodszych dzieci, od godziny 6:30 do 16:30, zapewniamy opiekę świetlicową. Uczniowie mogą w szkole zjeść obiad, dostarczany przez firmę cateringową. Jesteśmy szkołą, w której wszystkie sale dydaktyczne posiadają nowoczesne wyposażenie: m.in. telewizory i monitory interaktywne umożliwiające prowadzenie ciekawych lekcji z wykorzystaniem zasobów cyfrowych stworzonych przez nauczycieli lub dostępnych w sieci internetowej. Teren szkoły jest zradiofonizowany, a uczniowie klas ósmych w czasie dwóch przerw lekcyjnych prowadzą szkolne radio. Biblioteka posiada ciekawy księgozbiór, uzupełniany o pozycje wybierane wspólnie przez uczniów i nauczycieli. W pracowni informatycznej każdy uczeń ma oddzielny komputer. Nauczyciele w pracowniach przedmiotowych mają do dyspozycji najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. W szkole funkcjonuje rozbudowany system kamer dla bezpieczeństwa naszych podopiecznych, zarówno w budynku, jak i na boisku szkolnym.

            Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu znajdującego się na naszej stronie internetowej sp16.eu i na Facebooku. Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu film przybliży szkołę i zachęci Państwa do zapisania swoich dzieci do naszej placówki.

Stosujemy różne sposoby zapisania dziecka do klasy pierwszej. Można tego dokonać tradycyjnie, przyjść osobiście do sekretariatu i złożyć wypełniony wniosek lub wypełnić i podpisać, następnie zeskanować i odesłać na pocztę szkoły: sekretariat@sp16.eu albo wypełniony wniosek wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Zygmunta Kurka 16, 88-100 Inowrocław.

W załączeniu przesyłamy druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej z obwodu naszej szkoły. Regulamin rekrutacji i godziny otwarcia sekretariatu znajdą się na stronie internetowej szkoły sp16.eu

                                                                                                            Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                             

Szczegóły w regulaminie rekrutacji

Zgłoszenie dla dziecka z obwodu szkoły

Wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Oświadczenie woli przyjęcia

     Jeśli chcesz, by Twoje dziecko czuło się bezpieczne, wracało do domu pełne wrażeń, zdobytą wiedzę wykorzystywało w praktyce, rozwijało swoje zdolności i odkrywało talenty, uczyło się wrażliwości i szacunku, nasza szkoła jest dobrym wyborem!

                                                                                                                  ZAPRASZAMY4

Skip to content