Informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 16 w Inowrocławiu.

                                                                                                                    List do Rodziców

Szanowni Rodzice,

w związku z pandemią i brakiem możliwości zorganizowania spotkania na terenie szkoły, pragniemy przybliżyć Wam naszą placówkę.

Parterowy budynek szkoły (bez barier architektonicznych) znajduje się na końcu ulicy Okrężek. Do szkoły można też się wejść od ulicy Zygmunta Kurka. Teren dostępny dla uczniów zajmuje 1,5 ha, na którym znajdują się między innymi; boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, duży plac zabaw, jedyne tego typu w mieście miasteczko rowerowe, bieżnia ze sztuczną nawierzchnią, parking dla rodziców dowożących dzieci do szkoły, wokół dużo terenów zielonych. Zatrudniamy sprawdzoną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Uczniowie nie są anonimowi, czują się w naszej szkole bezpiecznie, a klasy są mało liczne. Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów, ale mogą też liczyć na wsparcie specjalistów na zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, wyrównawczych, emocjonalno-społecznych, dla dyslektyków i mogą oczywiście liczyć na wsparcie pedagoga. O wysokich wynikach nauczania świadczą liczne sukcesy naszych uczniów w konkursach szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego oraz bardzo dobre wyniki na egzaminach ósmoklasisty. Dla najmłodszych dzieci, od godziny 6:30 do 16:30, zapewniamy opiekę świetlicową. Uczniowie mogą w szkole zjeść obiad, dostarczany przez firmę cateringową. Jesteśmy jedyną w mieście szkołą, w której wszystkie sale dydaktyczne posiadają monitory interaktywne, lub tablice interaktywne, lub duże telewizory umożliwiające prowadzenie ciekawych lekcji korzystając z zasobów cyfrowych stworzonych przez nauczycieli lub dostępnych w sieci internetowej. Teren szkoły jest zradiofonizowany, a uczniowie klas ósmych w czasie dwóch przerw lekcyjnych prowadzą szkolne radio. Biblioteka posiada ciekawy księgozbiór, uzupełniany o pozycje wybierane wspólnie przez uczniów i nauczycieli. W pracowni informatycznej każdy uczeń ma oddzielny komputer. Nauczyciele w pracowniach przedmiotowych mają do dyspozycji najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. W szkole funkcjonuje rozbudowany system kamer monitorujący zachowanie uczniów zarówno w budynku, jak i na boisku szkolnym podczas przerw tam spędzanych.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu znajdującego się na naszej stronie internetowej i na facebooku (film). Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu film przybliży szkołę i zachęci Was do zapisania swoich dzieci do naszej placówki.

 

Szanowni Rodzice,

w związku z pandemią, wprowadzamy różne sposoby zapisania dziecka do klasy pierwszej. Można tego dokonać tradycyjnie, przyjść osobiście do sekretariatu i wypełnić wniosek lub pobrać go z naszej strony internetowej, wypełnić i podpisać, następnie zeskanować i odesłać na pocztę szkoły: sekretariat@sp16.eu albo wypełniony wniosek wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji

Wniosek dla dziecka z obwodu szkoły

Wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

     Jeśli chcesz, by Twoje dziecko czuło się bezpieczne, wracało do domu pełne wrażeń, zdobytą wiedzę wykorzystywało w praktyce, rozwijało swoje zdolności i odkrywało talenty, uczyło się wrażliwości i szacunku, nasza szkoła jest dobrym wyborem!

                                                                                                                  ZAPRASZAMY!

Skip to content