Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG

Uczniowie klas szóstych, działający w szkolnym kółku historycznym, brali udział w
VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”.

Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  „Pokolenie”.                                               
Nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch formach konkursowych:
– album pt. „Sławni Polacy na przestrzeni dziejów”;
– test składający się z pytań z zakresu najważniejszych, przełomowych wydarzeń w historii Polski, zagadnień dotyczących historii zgodnie z programem nauczania oraz zwięzłej części opisowej dotyczącej zagadnień regionu.
Spośród 8 prac albumowych przygotowanych przez naszych uczniów, organizator wyróżnił dyplomami wyróżnienia uczennice: Natalię Byczyńską
z kl. VIa, Zosię Cilską z kl. VIb i Anię Balcerzak z kl. VIa
Do rozwiązywania zadań testowych przystąpiło czterech uczniów. Organizator wyróżnił dyplomem wyróżnienia pracę  Jakuba Łaszkiewicza z kl. VIb.
Brawo!
Uczniowie pracowali pod kierunkiem opiekuna kółka historycznego – p. Marioli Gapińskiej.
Skip to content