Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Dnia 27 czerwca 2014 roku zakończyliśmy rok szkolny 2013/ 2014. Do naszej szkoły uczęszczało 279 uczniów.

Klasą, która uzyskała najwyższe wyniki w klasyfikacji rocznej, okazała się Vb. Naszą szkołę ukończyło 40 uczniów klas VI. Najlepszą Absolwentką została Alicja Suchowska, uczennica klasy VIb, ze średnią 5,64. Statuetkę za wysokie osiągnięcia edukacyjne otrzymał Jakub Łaszkiewicz, uczeń klasy VIb, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polacy zmienili bieg historii świata”. Uczniom, którzy uzyskali z przedmiotów obowiązkowych średnią powyżej 4,75 Pani Dyrektor Iwona Drajer wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy. W klasie Ia wyróżniono 9 uczniów, Ib – 11, IIa – 8, IIb – 11, IIc – 12, IIIa – 10, IIIb – 13, IIIc – 10, IVa – 6, IVb – 4, Va – 13, Vb – 12, VIa – 9, VIb – 12. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne, natomiast rodzice absolwentów, którzy uzyskali z przedmiotów obowiązkowych średnią powyżej 5,0 otrzymali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Inowrocławia p. Ryszarda Brejzy. Pani Dyrektor podziękowała również najbardziej ofiarnym rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym szczególnie wspierali naszą szkołę.
W imieniu Rady Pedagogicznej życzymy wszystkim uczniom słonecznych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia 1 września!!!
Skip to content