Potrafimy pomagać

Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że nie jest im obojętny los drugiego człowieka i wsparli akcję zorganizowaną przez Radę Rodziców dla jednego z uczniów, któremu w maju spalił się dom.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zbierali pieniądze do puszki w ostatnich tygodniach nauki, a także w dniu zakończenia roku szkolnego. Zebrana kwota to 2328,12 zł. Pieniądze przekazano przewodniczącej Rady Rodziców, która powyższą kwotę wpłaciła na konto rodziców ucznia. Wpłat na konto dokonywano również indywidualnie. Rodzice chłopca z całego serca podziękowali wszystkim za wsparcie i ofiarność.
Skip to content