„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II
„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”
Jan Paweł II
„Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.”
Jan Paweł II
„Dłonie są krajobrazem serca.”
Jan Paweł II
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
Jan Paweł II
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
Jan Paweł II
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
Jan Paweł II
Zapisy dzieci do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu w roku 2015/2016
3 marca 2015

1.Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje rodziców dzieci 6-letnich (urodzonych w 2009 r.) i 7-letnich (urodzonych w 2008 r. od 1 lipca do 31 grudnia), że w dniach 2 do 31 marca 2015 roku odbywać się będą zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Sekretariat szkoły będzie czynny dla rodziców w godzinach 8:00 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek) i 9:30 – 15:30 (wtorek, piątek). W dniach 23-25 marca br. zostaje wydłużony czas pracy sekretariatu szkoły, który czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.30. Ponadto po spotkaniu z Dyrektorem w czasie dnia otwartego (05.03.2015. godzina 16:30) będzie możliwość zapisania dziecka do szkoły.
Uwaga! Kolejność składanych wniosków nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.
 
2.Do szkół podstawowych uczniowie przyjmowani są z urzędu na podstawie danych z ewidencji ludności zgodnie z obwodem szkoły.
 
3.Rodzice mogą zapisywać dzieci spoza obwodu, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami oraz uzyskają zgodę dyrektora szkoły.
 
4.Wykaz ulic należących do obwodu szkoły:
Błonie, Bolesława Krzywoustego nr 17, 17a, 17b, Bursztynowa, Dąbrówki, Długa od nr 1-12, oraz 16, 18, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 28, 32a, Glinki, Jacewska od nr 44, Zygmunta Kurka, Kruszańska, Okrężek, Osiedle Okrężek, Rogowa, Marii Skłodowskiej-Curie (nr  parzyste), Św. Ducha od nr 99, Władysława Hermana, Jerzego Wróblewskiego
 
5.Zapisów dokonują osobiście w sekretariacie szkoły rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodów osobistych.
 
6.Rodzice dzieci z obwodu wypełniają tylko kartę „Zgłoszenie dziecka z obwodu”, a rodzice dziecka spoza obwodu wypełniają kartę „Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu”, do której dołączają pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem. Wnioski można pobrać ze strony www. szkoły, lub w sekretariacie.
 
7.Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu przeprowadzane jest przez  komisję powołaną przez  Dyrektora Szkoły na podstawie kryteriów zawartych w statucie.
 
8.Kryteria naboru dla kandydatów rekrutujących się spoza obwodu wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium:                                                       a/dziecko posiada starsze rodzeństwo w szkole–5pkt.                                      b/rodzic dziecka pracuje w bezpośredniej bliskości szkoły – 4 pkt.             c/dziadkowie dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  mieszkają w obwodzie szkoły – 3 pkt.
 
9.Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Nazwa etapu
Data od
Data do
Przyjmowanie zgłoszeń z obwodu i wniosków spoza obwodu
2015-03-02
2015-03-31
Zawiadomienie przez dyrektorów szkół, w których złożono formularze o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły, dyrektorów właściwych szkół obwodowych o uczniach ubiegających się o przyjęcie w ich szkołach.
2015-04-01
2015-04-08
Ogłoszenie list zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
2015-04-08

Weryfikacja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, a nie zgłoszonych w wymaganym terminie
2015-04-01
2015-04-30

Ogłoszenie list przyjętych  spoza obwodu i nieprzyjętych
2015-05-08

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 7 dni od wywieszenia list)
2015-05-08

Publikacja list z podziałem uczniów na klasy
2015-05-29

Wnioski do pobrania


Czytaj więcej...
2 miesiące temu
Informacja dot. dziennika elektronicznego
2 miesiące temu
Ważne!
25 sierpnia 2020
Bezpieczny powrót do szkoły – wskazówki dla rodziców
25 sierpnia 2020
Bezpieczny powrót do szkół 10 zasad dla ucznia
24 sierpnia 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
26 czerwca 2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
26 czerwca 2020
Wakacyjne życzenia
24 czerwca 2020
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021
23 czerwca 2020
Wyprawka pierwszoklasisty
23 czerwca 2020
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
Dane kontaktowe
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Pawła II
88-100 Inowrocławiu
ul. Zygmunta Kurka 16
tel./fax: 52 357 41 80
fax: 52 354 02 55
tel. kom.: 600 165 505
www.sp16.eu
sekretariat@sp16.eu
start  |   szkoła  |   historia  |   wydarzenia  |   uroczystości  |   konkursy  |   sport  |   galeria  |   kontakt
Copyright 2012 © Szkoła Podstawowa nr 16 w Inowrocławiu
Projekt graficzny em-studio.pl Inowroclaw
liczba osób Online: 96
dzisiejsze odwiedziny: 236
wszystkie wizyty: 511691