Warsztaty edukacyjne w Krajeńskim Parku Krajobrazowym

Dnia 30 kwietnia 50 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych w Krajeńskim Parku Krajobrazowym.

Zajęcia odbywały się w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjno-promocyjnego „Eko-Skrzat – z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. Podczas wycieczki uczniowie z klas IV-VI uczestniczyli w warsztatach przyrodniczo-ekologicznych zorganizowanych w przepięknym otoczeniu lasu i w pobliżu malowniczego jeziora. Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanych przewodników, którzy dzielili się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą. Uczniowie podzieleni na grupy zwiedzali 10 stanowisk, przy których mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu tematyki pro-ekologicznej dzięki wykładom przewodników. Poszczególne stanowiska dotyczyły zagadnień takich jak: „Lasy Polski”, „Ptaki występujące w Polsce”, „Grzyby występujące w Polsce”,, Jeziora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”, „Formy ochrony przyrody w Polsce”. Poza atrakcyjnymi wykładami dzieci miały zorganizowaną również szeroką ofertę zajęć przybliżających im dziedzictwo kulturowe naszego województwa poprzez zabawę (układanie puzzli z krajobrazami i zwierzętami), obserwacje mikroskopowe, przeprowadzanie doświadczeń, oglądanie wystawy dotyczącej parków krajobrazowych, uczestniczenie w quizach i konkursach z nagrodami,a także uczestnictwo w zajęciach plastycznych. Jednym z elementów warsztatów była także krótka wycieczka ścieżką edukacyjną, podczas której dzieci mogły podziwiać malownicze krajobrazy z wieży widokowej. Ponadto każdy z uczestników warsztatów miał zapewniony ciepły posiłek z kuchni polowej oraz suchy prowiant. Uczniowie naszej szkoły wrócili bardzo zadowoleni z warsztatów, chętnie uczestniczyli w proponowanych formach zajęć i wykazali się ogromną wiedzą, co dostrzegali animatorzy zajęć.
Skip to content