XV Sejmik Ekologiczny pt. „Ograniczajmy odpady”

Dnia 14 maja 2015r. nasza szkoła wzięła udział w XV Sejmiku Ekologicznym pt.„Ograniczajmy odpady” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu.

Celem spotkania było kształtowanie nawyków właściwego obchodzenia się z odpadami. Uczniowie wygłosili referaty dotyczące segregowania odpadów, używania toreb wielokrotnego użytku, kupowania tylko najpotrzebniejszych produktów oraz oszczędności finansowych segregującego odpady. Młodzi ekolodzy zorganizowali również debatę promującą recykling, który ogranicza powstawanie wysypisk śmieci, pomaga walczyć ze zmianami klimatycznymi oraz chroni naturę. Sejmik Ekologiczny poprzedzony był cyklem konkursów. Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Otrzymali oni podczas uroczystości nagrody oraz dyplomy.

Laureatami Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego pt. „Flora i Fauna z plastiku” zostali:
W kategorii Zwierzęta:
I miejsce- Aleksandra Weber z kl. VIa
II miejsce- Olga Kilichowska z kl.VIa
               Alicja Żołnierkiewiczz kl. VIb
III miejsce- Maja Lohse z kl. VIb
Wyróżnienie- Martyna Musialska z kl. VIb

Laureatami Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego: Prezentacja Multimedialna pt. „Ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych” zostali:
II miejsce- Mikołaj Weber z kl. VIa
III miejsce-Wiktoria Łukomska z kl. VIa
                Martyna Musialskaz kl. VI b

 
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu!
Skip to content