Zakończenie roku szkolnego

Dnia 29 czerwca 2012 roku zakończyliśmy kolejny rok szkolny 2011/ 2012.

Do naszej szkoły uczęszczało 278 uczniów. Klasami, które uzyskały najlepsze wyniki w klasyfikacji rocznej, okazały się Vb i IVb . Naszą szkołę ukończyło 51 uczniów klas VI. Najlepszym Absolwentem została Natalia Kowalkowska, uczennica klasy VIc, ze średnią 5,91. Statuetkę Najlepszego Sportowca-Absolwenta otrzymał Marcin Wiśniewski, uczeń klasy VIa, wielokrotnie nagradzany reprezentant szkoły w zawodach lekkoatletycznych. Uczniom, którzy uzyskali z przedmiotów obowiązkowych średnią powyżej 4,75 Dyrekcja Szkoły wręczyła świadectwa    z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Dyrekcja Szkoły podziękowała również najbardziej ofiarnym rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym szczególnie wspierali naszą szkołę.
W imieniu Rady Pedagogicznej życzymy wszystkim uczniom słonecznych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
 
Skip to content