Informacje dla rodziców dotyczące egzaminu od roku 2021/2022

Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie trwał cztery dni. 

Uczniowie po raz pierwszy będą przystępowali do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego
4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Uczniowie będą mogli wybrać tylko jeden z przedmiotów do wyboru. Swój wybór będą musieli zadeklarować na początku nauki w VIII klasie (do 30 września). Po złożeniu deklaracji zmiana nie będzie możliwa. Tak samo jak dotąd było z wyborem języka obcego.

W informatorach na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami:

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

Skip to content