Wyjątkowy Gość w naszej szkole – Ksiądz Profesor Antoni Siemianowski.

Dnia 23 maja obchodziliśmy już po raz siódmy rocznicę nadania szkole imienia.

 Obchodom Dnia Patrona, które rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele ZNMP, towarzyszyła wizyta wyjątkowej osoby – ks.prof.dr hab. Antoniego Siemianowskiego, który to rozpoczynał edukację w Szkole Podstawowej w Jacewie (po zmianach administracyjnych Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu, a od 2006 roku noszącej imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II).
Uczniowie klas starszych zadawali Księdzu Profesorowi pytania dotyczące jego wspomnień z lat szkolnych, a także jego pracy. Po wizycie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie.
Skip to content