KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA „PRZEMOC KARMI SIĘ BIERNOŚCIĄ”

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu zaprosił szkoły do udziału w kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy pod hasłem „Przemoc karmi się biernością”.

Nasza szkoła również włączyła się w kampanię, która miała na celu edukację na temat zjawiska przemocy i rozpowszechnianie informacji o instytucjach i formach pomocy dla osób doświadczających przemocy lub stosujących przemoc. Angażując się w kampanię zorganizowaliśmy 5 dni w szkole pod nazwą „Młodzi bez przemocy”.

Pierwszy dzień: poniedziałek 02.03.2020r.

Dzień z plakatem

Uczniowie w trakcie godzin lekcyjnych wykonywali trzy rodzaje plakatów o następujących tytułach: „Niechciane słowa”, „Niechciane gesty”, „Niechciany dotyk”. Zadaniem uczniów było zdefiniowanie tytułów poprzez wypisywanie słów i zachowań krzywdzących, jakich doświadczają ze strony rówieśników. Następnie prace zostały pozawieszane na terenie szkoły. Tak przygotowana wystawa na czas trwania kampanii miała skłonić uczniów do refleksji na temat własnych zachowań oraz stworzyć okazję do uruchomienia dyskusji z rówieśnikami i nauczycielami.

Drugi dzień: wtorek 03.03.2020r.

Bez przemocy z gościem.

Tego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: sierż. szt. Magdaleną Drzewiecką i asp. Izabelą Lewicką-Woszczak. Brali w nim udział uczniowie klas I-III i IV-VIII.

Trzeci dzień: środa 04.03.2020r.

Bez przemocy z tańcem.

W ramach dnia z tańcem podczas przerwy na płycie boiska sportowego odbył się wspólny taniec wraz z krótkim komentarzem na temat kampanii. Również tego dnia uczniowie klasy VIII uczestniczyli w warsztatach: „Czy to jeszcze smutek, czy to już depresja?”

Czwarty dzień: czwartek 05.03.2020r.

Dzień filmowy.

Dzień filmowy opierał się na projekcji krótkiego, kilkunastominutowego filmiku dla uczniów podczas wybranej lekcji połączonego z dyskusją i podjęciem refleksji nad treścią filmiku. Tego dnia uczniowie klas V-VIII spotkali się także z ratownikiem medycznym.

Piąty dzień: piątek 06.03.2020r.

Dzień wokół hasła kampanii.

Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali etykiety z napisami związanymi z kampanią, które przyczepiali na koszulkę i chodzili z tymi etykietami od momentu ich przygotowania do czasu zakończenia swoich lekcji.

[photo_gallery]

Skip to content