Ważne!

Szanowni Rodzice!

1. września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny.

Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole udostępniliśmy na naszej stronie internetowej oraz w kolejnej wiadomości zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny do Państwa i do Waszych dzieci, a także wywieszone na terenie szkoły.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka, będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.

  2. Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.

  3. Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Rodzicom wolno będzie przebywać w budynku tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – w wyznaczonej strefie. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia
    do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.

  4. Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników, co będzie realizowane w miarę możliwości, przesiewowo.

  5. Dzieci, uczniowie klas IV – VIII oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku oraz podczas przerw spędzanych w budynku szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.

  6. W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

Drodzy Rodzice!

To nie będzie zwyczajny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii. Tymczasem prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły. Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać
to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej
. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

 

Dyrekcja Szkoły

Skip to content