Podsumowanie kampanii

W dniu 9 listopada 2020 r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu rozpoczął kampanię informacyjno – edukacyjną pod hasłem: „Na głos o depresji”. Do udziału w kampanii zaprosił wszystkie inowrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Nasza szkoła również do niej przystąpiła. Głównym celem i zadaniem kampanii była profilaktyka depresji młodzieńczej oraz osób starszych, podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych poprzez edukację w zakresie: wczesnego rozpoznawania symptomów choroby, sposobów skutecznego interweniowania ze strony otoczenia, zapobiegania rozwojowi choroby, wpływu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na rozwój zaburzeń depresyjnych a także informacja o miejscach i formach pomocy. W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „ Na głos o depresji” w dniu 23 listopada 2020 r. został ogłoszony także konkurs poetycki „ Historie wyciągnięte z szuflady, czyli o skrywanych emocjach”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu 3 niepublikowane wcześniej wiersze, własnego autorstwa, o tematyce związanej z depresją.

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników/uczestniczek z następujących szkół:  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza,  II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, III Liceum Ogólnokształcące  im. Królowej Jadwigi, Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych, Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego. Ogółem na konkurs nadesłano 29 wierszy, w tym 4 z naszej szkoły podstawowej i 25 ze szkół ponadpodstawowych.

Prace oceniało jury w składzie :

Magdalena Jagiełłowicz – polonistka, poetka, współorganizatorka Ogólnopolskich  Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica – Kobylniki 

Danuta Pękała – Michalik – pedagog Zespołu Szkół Chemiczno – Elektronicznych, socjoterapeutka, instruktorka teatralna

Iwona Szelmicka – psychoterapeutka, animatorka kultury, kierowniczka Oddziału Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Jury po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu tekstów  postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w  kategorii „uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych” (z uwagi na nadesłaną niewielką ilość wierszy  przyznało dwa równorzędne wyróżnienia) dla :

Zuzanny Jankowskiej  – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II – za wiersz pt.” Depresja”

Marceliny Wesołek – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II – za wiersz pt. Tak czuję”

Spotkanie podsumowujące  konkurs odbyło się 15 stycznia 2021 r. w Ośrodku  Profilaktyki. Laureatom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane na stronie www organizatora.

Serdecznie gratulujemy!!!

Skip to content