Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa mój dom”

W roku szkolnym 2022/2023 wychowankowie naszej świetlicy szkolnej przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa mój dom”. Celem projektu jest podróżowanie po wybranych krajach Europy i poznawanie ich pod względem geograficznym, kulturowym, historycznym i turystycznym. Poza tym uczestnictwo w projekcie pozwoli dzieciom na rozwijanie umiejętności współpracy, aktywności twórczej, kreatywności i zaspokajanie ciekawości świata.

Skip to content