Kampania dotycząca poczucia własnej wartości „Otwórz się na siebie”

Niedawno zakończyła się kampania profilaktyczna o poczuciu własnej wartości, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównymi celami kampanii była profilaktyka depresji i podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań autodestrukcyjnych. Realizowane działania miały służyć nabywaniu umiejętności budowania poczucia własnej wartości, samoakceptacji, budowania kompetencji emocjonalnych, nabywaniu poczucia sprawczości w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Do kampanii włączyły się inowrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym również i nasza szkoła. Działania w ramach kampanii były prowadzone do 11 kwietnia 2024r.

  • 1.02.2024r. rozpoczęcie kampanii: prezentacja plakatu kampanii przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu, wykorzystanie go do podjęcie rozmowy z uczniami na temat poczucia własnej wartości 
  • Zorganizowanie w szkole stoiska profilaktycznego z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przekazanych przez Ośrodek Profilaktyki 
  • Realizacja zajęć z uczniami klas I-VIII z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przekazanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu
  • Udział w Konkursie Plastycznym „ Moje wewnętrzne piękno” 
  • 11.04.2024r. finał kampanii w Teatrze Miejskim : spektakl teatralny, występ uczennic naszej szkoły oraz wystawa pokonkursowa
Skip to content